Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

1. Introducere

1.1 Compania POS Media Romania, numărul de identificare al companiei 41418729, cu sediul social la Str. General Emanoil Ion Florescu, nr. 8, cod postal 030253, sector 3, Bucuresti (denumită în continuare „POS Media Romania”), care face parte din POS Media Group, este responsabilă pentru gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.2 Compania POS Media Romania declară că toate datele cu caracter personal prelucrate sunt strict confidențiale și sunt prelucrate în conformitate cu reglementările naționale și ale Uniunii Europene, cu precădere Legea 363/ 2018 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Regulamentul Parlamentului European și Consiliul (UE) Nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a acestor date și privind abrogarea, Directivei 95/46/CE (GDPR) și a altor legi reglementări care au legătură cu protecția datelor cu caracter personal, inclusiv reglementările emise de autoritățile de supraveghere relevante.

1.3 Termenul „prelucrare” înseamnă toate activitățile legate de datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesul, utilizarea, transferul și eliminarea acestora.

1.4 „Datele cu caracter personal” sunt definite ca orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

1.5 Aceste politici de prelucrare a datelor cu caracter personal precizează ce date cu caracter personal colectează POS Media Romania pe site-ul său www.pos-media.ro (denumit în continuare „site-ul”), prin e-mail sau prin încheierea și îndeplinirea unui contract și în ce scop aceste date personale sunt procesate.

 

2. Colectarea informațiilor

2.1  POS Media Romania colectează două categorii de informații:

       i.          informații furnizate direct, de exemplu prin completarea unui formular la intrarea pe site, trimiterea unei comenzi, încheierea unui contract, depunerea unei cereri de concurs sau în alt mod; și

      ii.          informațiile obținute prin activitatea dumneavoastră, atunci când utilizați site-uri web și produse și servicii individuale, de exemplu prin cookie-uri și tehnologii similare. Mai multe informații despre modul în care POS Media Romania utilizează cookie-uri, puteți găsi în politica privind cookie-urile.

3. Datele cu caracter personal prelucrate

3.1. Datele prelucrate pot varia în funcție de scopurile specificate mai jos, scopuri pentru care sunt prelucrate.  

3.2. Administratorul prelucrează următoarele date personale:

       i.          date de identificare, în special nume, prenume, nume de utilizator, parolă, firmă, număr de identificare /cod ID/, număr de TVA;

      ii.           datele de contact, în special adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare sau contactul de pe rețelele sociale;

     iii.          setările dvs., în special detaliile profilului, setările de abonament pentru buletine informative, cataloage, comunicate de presă, apartenența la programe de fidelitate, oferte urmărite, evaluarea produselor și serviciilor, chestionare completate etc.;

     iv.          date despre comenzile dvs., în special date despre produsele și serviciile comandate, modul în care aceste produse și servicii sunt furnizate, date de plată, date despre reclamații etc.;

      v.          date despre comportamentul dvs. pe site, în special date despre produsele și serviciile afișate, linkurile pe care dați clic, modul în care vă deplasați pe site, frecvența vizitelor, sursa originală („link de recomandare”) care duce la vizitarea site-ului web , date despre dispozitivul utilizat, cum ar fi adresa IP, locația dispozitivului, identificarea dispozitivului etc.;

     vi.          date despre reclamațiile, comentariile, solicitările, feedback-ul, abonamentul la informații, buletine informative etc.

4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

4.1 Scopurile individuale ale prelucrării datelor cu caracter personal sunt enumerate în prezentarea de mai jos:

       i.          Personalizarea contactelor, oferta de produse și servicii adecvate, dentificarea clienților potențiali

  • Când vizitați site-ul web, este posibil să completați un formular (denumit în continuare „formular”), pe baza căruia POS Media Romania poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a înțelege mai bine nevoile dvs. ca şi clienți și de a adapta comunicările de afaceri, ofertele de produse și servicii etc. și în scopul identificării oportunităților de afaceri și al identificării potențialilor clienți. 

      ii.          Îndeplinirea obligațiilor contractuale

  • Compania POS Media Romania prelucrează datele necesare pentru pregătirea, încheierea și executarea contractului precum și pentru eventuale reclamații etc.

     iii.          Identificarea tendințelor și elaborarea de statistici

  • După completarea formularului, POS Media Romania poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul identificării tendințelor și al elaborării de statistici. Administratorul află, de exemplu, din ce regiuni provin utilizatorii site-ului web, sursa originală care duce la vizitarea site-ului web (link de referință), etc.

     iv.          Furnizarea de informații (de exemplu, buletine informative, cataloage și comunicate de presă)

  • Dacă vă abonați la buletine informative, cataloage sau comunicate de presă de la POS Media Romania sau solicitați astfel de materiale sau informații o singură dată, compania POS Media Romania va procesa datele dumneavoastră personale în scopul furnizării acestora.  Vă puteți dezabona în orice moment, prin intermediul butonului sau al link-ului furnizat în fiecare e-mail care conține materialele sau informațiile menționate mai sus.  

      v.          Gestionarea sugestiilor, cererilor, reclamațiilor, comenzilor și feedback-ului

  • Prin intermediul site-urilor web sau al rețelelor sociale, este posibil să trimiteți tot felul de sugestii, solicitări, reclamații și comenzi către comp. POS Media Romania, să le adresați întrebări sau să le oferiți feedback. Compania POS Media Romania poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul de a răspunde la aceste solicitări și de a procesa comenzi și feedback, inclusiv ștergerea comentariilor neadecvate de pe rețelele sociale și raportarea acestora către furnizorii de rețele de socializare.

     vi.          Prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitanților de angajare sau cooperare

  • Compania POS Media Romania prelucrează datele cu caracter personal în scopul selectării solicitanților, negocierii unui raport de muncă, DPP /acordul privind execuția lucrării/, DPČ /acordul cu privire la activitatea de muncă/ sau acorduri de cooperare.

   vii.          Îndeplinirea altor obligații legale stabilite de legislația națională sau europeană

  • Compania este obligată să prelucreze datele în scopurile cerute de reglementările legale aplicabile, inclusiv reglementările legale ale autorităților de supraveghere relevante (de exemplu, în scopuri contabile și fiscale).

  viii.          Interese legitime

  • Compania POS Media Romania are dreptul de a prelucra datele cu caracter personal datorită interesului propriu, determinat subiectiv. Într-un astfel de caz, este obligată să vă informeze cu privire la dreptul de a vă opune unei astfel de prelucrări și dreptul la ștergere. Interesul legitim este necesar pentru atingerea obiectivului declarat, iar prelucrarea nu trebuie să reprezinte un risc disproporționat.

 

5. Stocarea datelor cu caracter personal

5.1 Compania POS Media Romania stochează datele dumneavoastră pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor prevăzute în această politică de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care reglementările legale care sunt obligatorii pentru POS Media Romania nu impun sau permit o perioadă mai lungă de stocare.  

5.2 Perioada de păstrare a datelor este determinată în funcție de următoarele criterii:

       i.          durata relației dumneavoastră cu comp. POS Media Romania;

      ii.          timpul cerut de reglementările legale care sunt obligatorii pentru comp. POS Media Romania (de exemplu, obligații fiscale și contabile); și

     iii.          perioada adecvată, în funcție de statutul juridic al comp. POS Media Romania (de exemplu, termenul de prescripție relevant).

5.2 Compania POS Media Romania este obligată să se asigure că accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este securizat corespunzător prin utilizarea măsurilor de securitate adecvate, în funcție de circumstanțe, ținând cont de stadiul tehnicii, costurile de implementare, natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării. și riscurile relevante. Pentru a susține acest angajament, comp. POS Media Romania este obligată să implementeze măsuri tehnice, fizice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale ale utilizatorului împotriva distrugerii neautorizate sau accidentale, modificări, dezvăluiri, abuz, deteriorare, furt, pierdere accidentală sau acces neautorizat.

6. Furnizarea și transferul de date cu caracter personal

6.1 Compania  POS Media Romania poate transfera datele personale prelucrate către alte companii din cadrul POS Media Group. Într-un astfel de caz, comp. POS Media Romania este obligată să se asigure că aceleași garanții, pe care le oferă ea însăși, sunt aplicate în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal.      

6.2 Compania POS Media Romania are dreptul de a transfera datele personale ale utilizatorului către instanțe, autorități de aplicare a legii, autorități publice sau reprezentanți legali externi în scopul exercitării, determinării sau apărării pretențiilor sale legale.

6.3 Compania POS Media Romania are dreptul de a transfera datele personale ale utilizatorului unui nou proprietar în scopul unei vânzari, fuziuni sau reorganizări, cu condiția ca acest succesor să le prelucreze în același scop și să le ofere aceeași protecție ca comp. POS Media Romania.

6.4 Compania POS Media Romania poate pune datele cu caracter personal la dispoziția procesatorilor care prelucrează astfel de date conform instrucțiunilor sale. În cazul în care o astfel de prevedere înseamnă transfer de date cu caracter personal în afara UE/SEE, POS Media Romania se va asigura că este încheiat un acord standard de protecție a datelor cu persoana împuternicită de operator, în conformitate cu regulile Comisiei Europene. Alternativ, pot fi furnizate și alte garanții înainte de un astfel de transfer.

 

7. Drepturile de utilizator

7.1. Dreptul de acces

Puteți solicita confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt în curs de prelucrare.  Dacă da, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal și la alte informații, cum ar fi scopul prelucrării acestora. De asemenea, aveți dreptul la o copie a datelor dumneavoastră personale care sunt în curs de prelucrare.  

7.2. Dreptul la rectificare și ștergere

Dacă constatați că unele dintre datele dumneavoastră cu caracter personal sunt insuficiente, incomplete sau incorecte, aveți dreptul să le corectați. În anumite circumstanțe, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (de exemplu, dacă nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate).   

7.3. Dreptul de a obiecta la o anumită metodă de prelucrare

Vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate pe baza unui interes legitim. În cazul în care acestea sunt prelucrate în scopul activităților de marketing direct, comp.  POS Media Romania va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal fără alte preavize. În alte cazuri, comp. POS Media Romania va face acest lucru atunci când nu există motive serioase care să o autorizeze să continue procesarea. Dacă v-ați înscris pentru a primi informații prin e-mail, fiecare mesaj de e-mail va conține o funcție de dezabonare ușor accesibilă pentru a vă dezabona.

7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării

Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal dacă:

       i.          datele prelucrate sunt inexacte;

      ii.           prelucrarea acestora este ilegală;

     iii.          procesorul nu mai are nevoie de date personale în scopul prelucrării, iar utilizatorul le solicită pentru exercitarea pretențiilor sale legale; sau

     iv.           v-ați opus prelucrării.

7.6. Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, în măsura în care această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră.

7.7. Dreptul la portabilitatea datelor

În orice moment, puteți solicita comp. POS Media Romania o copie a datelor personale care poate fi citită automat, a căror prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe un contract, și a acelor date personale care au fost furnizate automat către comp. POS Media Romania și puteți solicita transferul acestora către un alt operator de date cu caracter personal.

7.8. Dreptul de a depune reclamație

În cazul în care aveți îndoieli cu privire la respectarea obligațiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

8. Informații de contact

Puteți trimite toate întrebările, solicitările sau reclamațiile prin care vă exercitați drepturile care decurg din aceste informații privind protecția datelor cu caracter personal și din reglementările legale aplicabile la:

  • adresa de e-mail: info@pos-media.ro; sau
  • în scris la adresa: Str. General Emanoil Ion Florescu, nr. 8, cod postal 030253, sector 3, Bucuresti

 

Ultima actualizare 1. 6. 2022

Decideți ce cookie-uri doriți să permiteți. Puteți modifica cu ușurință această setare în orice moment făcând clic pe modificare setări cookie și selectând nivelul de consimțământ.

Suntem creativi și deținem soluții funcționale pentru produsul dumneavoastră.